Tiếng Anh theo chủ đề - English by Topic

Tiếng Anh theo chủ đề cung cấp cho học viên những bài học liên quan đến các chủ đề trong đời sống. Mô hình dạy và học 1 kèm 1 theo phương pháp Effortless English giúp học học tiếng Anh một cách tự động, học như một đứa trẻ, học viên ghi nhớ từ có hệ thống thông qua hình ảnh, audio mang lại hiệu quả học tốt nhất.

Khóa học khác

Gửi yêu cầu tư vấn