Cẩm Nang

Tiếng Anh là một trong những ngoại ngữ phổ biến nhất được đại đa số mọi người trên thế giới sử dụng để kết nối, gioa thương với nhau. 
Trang Handbook này rất hay được tổng hợp bởi các chuyên gia về ngôn ngữ, các anh chị, các bạn giỏi ngoại ngữ chia sẽ kinh nghiệm nhằm định hướng, hướng dẫn cho những anh chị vẫn  chưa giải quyết được nỗi đau khỗ thầm kín của mình,…
 
Handbook này chủ yếu liệt kê lại tất cả những những phương pháp, những cuốn sách, những kinh nghiệm, những lo lắng, những trang web, những bài viết hay…
 
Handbook này mang tính TỔNG HỢP và CHIA SẼ, IDP LANGUAGE không tập trung hệ thống hóa một cách logic, nên mỗi phần bạn đọc sẽ thấy rời rạc.
Handbook này đóng vai trò như một cái “cần câu”, IDP LANGUAGE chỉ cho bạn cần câu, còn việc câu NHƯ THẾ NÀO, câu được bao nhiêu cá thì phụ thuộc vào cách bạn câu và lòng kiên nhẫn của bạn.
 

Gửi yêu cầu tư vấn