Thanh toán

Để thanh toán học phí tại IDP LANGUAGE, học viên có thể thanh toán trực tiếp tại văn phòng công ty hoặc chuyển khoản tới một trong các tài khoản tại các ngân hàng trong mục thanh toán bên dưới.

NẠP VCOIN THANH TOÁN HỌC PHÍ

Nạp online qua ATM,VISA...
Gói nạp Giá Vcoin Thanh toán
Gói 1: 60 Tiết học/30 phút 4.500.000 đ 4.550.000 Vcoin Thanh toán
Gói 2: 120 Tiết học/30 phút 9.000.000 đ 9.100.000 Vcoin Thanh toán
Gói 3: 180 Tiết học/30 phút 13.500.000 đ 13.700.000 Vcoin Thanh toán
Gói 4: 240 Tiết học/30 phút 18.000.000 đ 18.300.000 Vcoin Thanh toán
Gói 5: 300 Tiết học/30 phút 24.500.000 đ 24.900.000 Vcoin Thanh toán
Gói 6: Đặc biệt (sau 6 tháng) 32.000.000 đ 32.000.000 Vcoin Thanh toán

BẢNG GIÁ THANH TOÁN HỌC

Tham khảo thanh toán gói học, quy đổi tiền tệ...
Tên Thông tin
Giáo viên Châu Á [1] 35.000Vcoin
Giáo viên Châu Âu [1] 85.000Vcoin
Giáo viên Bản Ngữ [1] 115.000Vcoin
Tổng chi phí [1] + [Chi phí khóa học]
Đăng ký mới được tặng 10.000Vcoin
Giới thiệu học viên được tặng 0Vcoin / 1 Người
Gửi yêu cầu tư vấn